Susisiekite
E-mail: info@change.lt
Ph: +370 626 05881

Pokyčių
valdymo
kompetencijos
bei paslaugos

Kompleksiniai sprendimai ir unikalios idėjos
bei aistringi žmonės už jų.

APIE MUS

Laisvė kurti yra mūsų aistra.
Jūsų verslo sėkmė yra mūsų tikslas.

Strateginiai organizacijų pokyčiai, kuriuos mes valdome užbiagiami, kai mūsų partneriai atrakina savo verslo sėkmę šiais raktažodžiais.

Atsparumas

Numato ir absorbuoja išorės šokus bei auga ir tobulėja su kiekvienu pokyčiu.

Adaptyvumas

Mėgaujasi organizaciniu lankstumu dėka išvystytos saviorganizacijos ir gebėjimų keistis.

Proaktyvumas

Geba laiku ir kokybiškai priimti strateginius sprendimus ir inicijuoti pokyčius.

Inovatyvumas

Išlaisvina kūrybiškumą ir įgalina organizaciją bei jos žmones generuoti idėjas.

VERSLUI

Turite projektų,
kurie kelia
iššūkių?

Profesionalams

Turite unikalų
kompetencijų
rinkinį?

KAIP MES DIRBAME

Įtvirtiname organizacijų
gebėjimą keistis

Mitas, kad pokyčių nesėkmės siekia net 0%
Lanksčiai įsitraukiame, orchestruojame kompleksiškumą ir užtikriname sėkmę visuose pokyčių etapuose:
Strateginių sprendimų priėmimas ir pokyčių programos inicijavimas

Net abstrakčius aplinkos signalus, kompleksiškus vidinius veiksnius ir rizikas konvertuojame į alternatyvius ateities scenarijus, leidžiančius priimti strateginius prendimus.

Pokyčio poveikio ir organizacijos pasirengimo įvertinimas

Atliekame gilų pasirengimo pokyčiams įvertinamą. Identifikuojame trikdžius, kurie bus barjeras organizacijai keistis bei rizikas, kurios gali sukliudyti pasiekti tikslus.

Pokyčio valdymo strategijos formulavimas

Įsitraukdami į suinteresuotųjų šalių valdymą, padedame suderinti programos tikslus su organizacijos strategija, apibrėžti kiekvienos pokyčių iniciatyvos tikslus ir uždavinius, siekiamą naudą.

Pokyčio valdymo planavimas ir KPI nustatymas

Suformuojame KPI sistemą, parengiame detalų pokyčių valdymo planą, apimantį visus iniciatyvos aspektus: komunikaciją, suinteresuotųjų šalių, rizikų valdymą ir kt.

Pokyčio valdymo plano įgyvendinimas

Suteikiame visus reikalingus įrankius, kompetencijas ir žmones užtikrintam pokyčio įgyvendinimui iki iškeltų tikslų pasiekimo visa apimtimi.

Pokyčio iniciatyvos užbaigimas ir rezultatų įtvirtinimas

Užtikriname, po-projektinę analizę, nustatome pažangos vertinimo KPI, kad keičiantis kontekstui būtų galima adaptuotis, generuoti naujas idėjas. Padedame suformuoti pokyčių valdymo kompetencijų centrus.

0
Mokslu grįsti
sprendimai

Mūsų sprendimų ir paslaugų portfelis grindžiamas mokslo žiniomis, akademine etika bei disciplina. Komandoje yra mokslininkai, tyrėjai bei lyderiaujančių akademinių bendruomenių nariai.

0
Profesionalumas
ir patirtis

Didžiuojamės įgyvendintais projektais bei giliomis praktinėmis žiniomis. Mūsų komanda – įvairiapusių kompetencijų sertifikuoti pokyčių valdymo profesionalai. Tarptautinių asociacijų nariai.

0
Partnerystė
ir rezultatas

Mūsų tikslas – sukurti tvarius, partneryste paremtus ryšius net ir trumpalaikiuose, nepasikartojančiuose projektuose. Darbo kartu metu siekiame katalizuoti nuolatinį kliento tobulėjimą įvykus pokyčiams.

Valdome pokyčio daugiasluoksniškumą

Žmonių organizacijos - tai
kompleksiškos ir adaptyviosios sistemos

Įkvepiantys organizacijos lyderiai
Įgaliname organizacijos aukščiausių vadovų gebėjimus katalizuoti pokyčius, suderinti suinteresuotujų šalių lūkesčius, suktyvinti visas grandis ir įkvėpti darbuotojus. Orchestruojame strategines sprendimų priėmimo bei pokyčių valymo kompetencijas.

Kompleksinė pokyčių programa
Suteikiame patikimus įrankius ir metodus užtikrinti reikiamą pokyčio tempą, kontroliuoti projektą nuo inicijavimo iki naudų įtvirtinimo bei adaptyviai reaguoti į konteksto pasikeitimus. Įgaliname tęstinį mokymąsį bei organizacijos brandos augimą.

Įsitraukę organizacijos darbuotojai
Įgaliname ir įtraukiame darbuotojus į pokyčių kelionę, kurioje jie yra projekto naudų ir tiklsų savininkais. Suteikiame įrankius ir metodus realiu metu ir skaidriai komunikuoti. Kuriame aplinką saviorganizacijai ir motyvaciją veikti.

Bendruomenė

Kviečiame prisijungti
neribotų galimybių ieškančius
profesionalus

CHANGE.LT nariai buriasi įgyvendinti verslo pokyčius, su jais susijusius projektus. Komandos nariai vadovaujasi tomis pačiomis vertybėmis, o bendruomenės augimas grįstas bendradarbiavimu.

Mes naudojame "slapukus" jūsų patirčiai pagerinti.